tisdag 28 februari 2012

Valborgsutställning Karlskoga 28 April

Valborgsutställning i Karlskoga
Plats: Villingsbergs Camping, Karlskoga. se vägbeskrivning: http://villingsberg.se
Datum: Lördagen den 28 April
Tid för incheckning: 8:00-9:30
Bedömningen startar: 10:00
Planerat slut på utställningen: 16:00
Lunchpaus: ca13:00
Domare Standard: Vakant
Domare Pet Class: Kerstin Lundqvist
Anmälan ska vara inne och betald senast Onsdagen den 11 April
Anmälningsavgift: 40.- för första tre anmälningarna i vardera klassen och efterföljande kostar 20.-/anmälan.
Ex 5 möss i standard 3stx40.- plus 2stx20.-= 160.-
Svemus pg. 435 31 02-9,
För anmälan i standard ska medlemskapet i Svemus vara betald, helårsavgift 200.-

Anmälan skickas till liselott.aronsson@telia.com, eller via onlineanmälan på Svemus hemsida: http://www.svemus.com/
Utställningsansvarig som också tar hand om rumsbokningar och övriga frågor om campingen: Anja Weidt, anja@weidt.se, 070-670 92 77

Karlskoga ligger ca 24 mil från Stockholm, 27 mil från Göteborg och 27 mil från Gävle. Det gå tåg till Degerfors station, en mil från Karlskoga där vi hjälps åt att hämta upp resande.
Expressbussar från tex Stockholm går till Karlskoga busstation där vi också kan hämta upp resande.

Campingen erbjuder Svemus fantastiska priser för er som vill stanna kvar och umgås på kvällarna. Om vädret tillåter planeras en valborgsmässoeld lördag kväll efter utställningen.
Sängplatser i vandrarhemmet kostar 100.-/plats för hela helgen, fred-sönd oavsett om man vill sova en eller två nätter. Sänglinne kan hyras för 50.- men man kan också ta med eget.
Vill man hellre sova i stugor så kostar dessa 400.-/stuga för hela helgen, där man sedan kan dela priset på antalet sovplatser, max 4 platser per stuga.
Djur tillåts om vi städar lite extra noga efter oss, så tex hund kan tas med. 
 
Välkomna!

Årsmötesprotokoll 25 Februari 2012


§ 1                 Mötets öppnande
§2                  Val av mötets ordförande: Kent Ivarsen
§3                  Val av mötets sekreterare: Liselott Aronsson
§4                  Fastställande av röstlängd. 10 medlemmar närvarande: Anna Aspelin, Gerodean Elleby, Kent Ivarsen, Anette Ajanki, Anja Weidt, Kalle Weidt, Liselott Aronsson, Elisabeth Od, Emily Od, Felicia Od,
§5                  Dagordningen godkännes
§6                  Kallelsen till årsmötet har inte nått alla medlemmar. Emily Odh har trots inbetalat medlemskap inte fått något nummer av Husmusen och därmed inte heller det sista numret med officiellt kallelsen till Årsmötet i. Mötet beslutar att återbetala årets medlemsavgift á 200.- till Emily odh som upprättelse. Återbetalningen sker omedelbart ur handkassan
§7                  Gerodean Elleby och Anette Ajanki utses som rösträknare och justerare
§8                  Verksamhetsberättelsen uppvisar fem utställningar och en smådjursmässa under den gågna perioden. Kassaberättelsen säger:
Ingående balans 2010-12-31: 11499,18 SEK
Medelmsavgifter: 8210 SEK
Utställningsutgifter: 12658 SEK
Utställningsintäckter: 12830 SEK
Handkassa IN 7920 SEK
Handkassa UT 7253 SEK
Handkassa 707 SEK
Husmusen kostnader: 1456 SEK
Ingående balans 2011-01-31: 14184 SEK
Svemus har gått med vinst 2685,50
§9                  Revisorns berättelse, se bilaga
§10                Beslut om styrelsens ansvarsfrihets godkänns genom omröstning
§11                Styrelsens förslag på verksamhetsplan 2012:
                      5-7 Januari deltog Svemus i Smådjursmässan, Kista, Stockholm.
25 Februari utställning ST och PC i samband med årsmötet
28 april valborgsutställning, Karlskoga
Juni Nationaldagsutställning, Gävle
Augusti eventuellt utställning i Skåne tillsammans med SSV
September SM, Eskilstuna
November Minnesutställning, Kallhäll, Stockholm
Budgetförslag är ej fastställt mer än att utställningarna ska gå ±0
§12                Ordförande: Liselott Aronsson, 1 år
§13                Kassör: Maya Andersson, 1år
§14                Ledarmot Kalle Weidt (Sekreterare) 1år
                      Ledarmot Anette Ajanki (Vice Ordförande) 1år
                      Ledarmot Anja Weidt 1år
§15                Suppleant Gerodean Elleby 1år
                      Suppleant: Emily Odh 1år
§16                Elisabeth Odh sitter kvar som revisor 1år
§17                Revisorsuppleant: Linnea Tyseng Nicander 1år
§18                Valberedning Elin Mattsson och Anna Aspelin 1år
§19                Sakposter
                      Medlemsansvarig: Anna Aspelin
                      Sponsoransvarig: Anna Aspelin
                      Lageransvarig: Liselott Aronsson
                      Registrator: Gerodean Elleby
                      Husmusens redaktör: Anja Weidt
                      Uppfödarregistrator: styrelsen
                      Pris- och inköpsansvarig: Maya Andersson
                      Webmaster: Kalle Weidt
                      Domarrådets ordförande: Liselott Aronsson
                      Utställningsansvarig: Styrelsen
§20                Mötet godkänner medlemsavgiften fortsatt 200.-/medlem och helår
§21                Mötet godkänner firmatecknare ordföranden och kassören var för sig
§22                Svemus har från domarrådet mottagit motion om att godkänna teckningsvarianten Splash och pälslagsvarianten Abyssinier. Mötet godkänner dessa som nya varianter i Svemus standard.
                      Svemus har mottagit en skrivelse om reducerad avgift vid tillgång till det digitala registreringssystemet. Mötet beslutar att sänkning ska ske och att styrelsen får besluta om gällande avgift vid nästa styrelsemötet
§23                Övriga frågor. Enligt Svemus stadgar ska svemus innestående pengar vid en nerläggning av föreningen ärvas av en nordisk förening som idag ej existerar. Detta bör ses över.
                      Förslag kom om att alla titelrosetter ska betalas av den ansökande om man vill ha en rosett till musens titel. Frågan ordläggs.
§24                Utdelning av titlar och Årets mus 2011.
Ingen utdelning av Årets prestation. Listan skickas till HM för presentation.
§25                Mötet avslutasLiselott Aronsson, Ordförande, ort och datumKalle Weidt, Sekreterare, ort och datum

ÅRETS MUS 2011

Årets Mus 2011

Årets Standardmus:
TAMs Åska, bl sh uppf/äg Lottiz Aronsson (225p)

Årets Standarduppfödare:
TAMs, Lottiz Aronsson (1145p)

Årets Uppfödare Korthår:
TAMs, Lottiz Aronsson (10p)

Årets Uppfödare Långhår:
Vattnadals, Elin Mattsson (10p)

Årets Uppfödare Texel:
Kent Ivarsen (10p)

Årets Uppfödare Satin Korthår:
TAMs, Lottiz Aronsson (15p)

Årets Uppfödare Satin Långhår:
Kent Ivarsen (5p)

Årets Uppfödare Satin Texel:
Elisabeth Odh (5p)

Årets OS-Mus:
Miami Ink, uppf/äg, Lottiz Aronsson (10p)

Årets Uppfödargrupp Standard:
Kent Ivarsen (100p) sö cream sh

Årets Avelsgrupp Standard:
TAMs, Lottiz Aronsson (50p) Splash sh

Årets Juniorutställare Standard:
Albin Odh


°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Årets Pet Classmus:
TAMs Unique, spl sh, uppf/äg Lottiz Aronsson (90p)

Årets Pet Classuppfödare:
TAMs, Lottiz Aronsson (300p)

Årets PC Uppfödargrupp:
TAMs, Lottiz Aronsson (50p)

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Årets Diamantmus 2011


Observing Jupiter, pearl sh, uppf/äg Lottiz Aronsson 265p (S 155p + PC 110p)

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Sammanfattning


I år var det höga poäng i både Standard och Pet Class. Jämnast var det i Pet
Class och där kan man ju nämna att som nummer två i Årets Uppfödare i
PC kom Kent Ivarsen med hela 200p, därefter Anette Ajanki på 150p och
Morkullans på 120p. Att året har gett höga poäng beror till viss del på ökat
utställningsintresse och det tackar Svemus alla trogna utställare för.

Det beror också på att kvalitén på mössen är hög, både i Standarad och PC. Få
möss har i år blivit diskvalificerade pga sjukdomar och ohyra jämfört med andra
år. De engelska domarna på SM var imponerade över mössen vi har i Sverige
idag och det känns skönt att veta att standardmössen håller internationellt
kvalité, som de uttryckte det.

- Keep up the good work!

torsdag 9 februari 2012

Hemsidan ser konstig ut!

Hej medlemmar!

Just nu ser hemsidan lite konstig ut, bland annat så är det kryss på de flesta av våra bilder och vissa länkar fungerar inte.

Detta beror på att vi håller på att flytta hemsidan till en ny adress, en ny värd helt enkelt, då det varit så mycket problem med vår nuvarande sida.

Jag har även flyttat vår kontaktmail, men den är densamma, dvs. info@svemus.com så det är ingenting som berör er medlemmar utan fortsätt att maila på som vanligt!

Så vitt jag kan se är det enbart det här med bilder och en del länkar som inte fungerar på hemsidan men jag arbetar med problemet.

Att anmäla sig till utställning och registrera sig som ny medlem fungerar utan problem!

Vill du komma åt någon särskild länk eller bild som inte fungerar, var god maila oss, så skickar jag den på en gång! Jag arbetar som sagt löpande med att aktivera alla bilder och länkar som brutits i flytten.

Så småningom kommer vi kunna gå över helt och hållet på nya hemsidan, vilket kommer ha samma adress, dvs. www.svemus.com, men ha ett nytt utseende och lite andra funktioner och innehåll. Återkommer om mer information!

Vänliga Hälsningar
Sara Östlund
Svemus Hemsidegrupp

torsdag 12 januari 2012

ÅRSMÖTESUTSTÄLLNING, Vårgårda Göteborg 25/2

När?: Lördag 25/2
Var?: Tånga Hed, Vårgårda, Göteborg, lokalen heter Mässen.
Tid: Incheckning 9:00-9:45, bedömning 10:00-> med lunch 12:30-13:15 och
årsmöte efteråt.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 10/2 som också är sista betalningsdag.
Kostnad: 40 kr/mus för mus 1-3, sedan 20 kr/mus och klass, dvs ställer du
ut 4 i pet och 3 i standard blir det 40+40+40+20+40+40+40=260 kr

Domare Pet Class: Gerodean "Grodan" Elleby
Domare Standard: Lenka Vejlupková, Tjeckien

Utställningsansvarig: Anette Ajanki.
Anmälan: Sker till Liselott Aronsson via hemsidan eller via mail till
liselott.aronsson@telia.com.
Boende: Finns stugor att hyra, gå in på www.tangahed.se
Vägbeskrivning: Bil, vägbeskrivning på Eniro. Tåg, gå in på SJ.
Det finns ett café på plats för de som blir fikasugna.

Frågor: Kontakta då Anette Ajanki på 0761-331181, saluki@al-shen.com.

måndag 9 januari 2012

Problem med Senaste Nytt!

Svemus Hemsida har haft problem med bloggen de senaste månaderna.

Problemet ligger hos värden och är ingenting vi kan påverka. Vi arbetar på att byta hemsidevärd men tills vidare får ni medlemmar hålla till godo med den här bloggen för att ha koll på vad som händer i Svemus.

Flytten kommer innebära en del ändringar, men vi behåller samma hemsideadress och samma epostadress.

Vänliga Hälsningar
Sara Östlund
Svemus Hemsidegrupp

måndag 14 november 2011

Resultat Minnesutstallningen, Kallhall 2011-11-12

STANDARDKLASS
BIS-finalen
BIS 1: Forever Urban, sö cr sh, uppf/äg Liselott Aronsson
BIS 2: Dante, ck sm ax, uppf/äg Bollmora zoo/Marie Hedqvist
BIS 3: TAMś Handy Harmony, sv sh, uppf/äg Liselott Aronsson
BIS 4: TAMś Jolly Jack, sö cr ssh, uppf/äg Liselott Aronsson
BIS 5: TAMś Restless Right pew sh, uppf/äg Liselott Aronsson/Birgitta Gutke
Av 82 anmälda tillkom 1 och totalt startade 77möss varav 4 CERT och 10 PK, 2diskades
Cert:
Forever Urban, sö cr sh, uppf/äg Liselott Aronsson
Dante, , ck sm ax, uppf/äg Bollmora zoo/Marie Hedqvist
TAMś Handy Harmony, sv sh, uppf/äg Liselott Aronsson
TAMś Jolly Jack, sö cr ssh, uppf/äg Liselott Aronsson
PK:
Morakullans Jiasita, sv ssh, äg/uppf Gerodean Elleby/Anette Ajanki
Jberg, ar cr sh, uppf/äg Emely Odh
TAMś Jolly Joey rö cr ssh, uppf/äg, Liselott Aronsson
TAMś Restless Right, pew sh uppf/äg Liselott Aronsson/Birgitta Gutke
TAMś Restless Ruth, sö cr, uppf/äg, Liselott Aronsson
TAMś Restless Riff, sö cr, uppf/äg, Liselott Aronsson
TAMś Åska,bl sh, uppf/äg, Liselott Aronsson
TAMś Quiet Qumba sv sh, uppf/äg, Liselott Aronsson
Happy Halloween, pearl sh, uppf/äg, okänd/Liselott Aronsson
Chilloutareas Pie, tri sh, uppf/äg, Roland Fischer/Liselott Aronsson
HEDERSPRISER STANDARD
Svemus HP för sötaste hane: Eros
Svemus HP: Hidanýon Seeley
Bästa korthår: Forever Urban
Bästa långhår: Xiva
Bästa astrex: Dante
Bästa texel: Ghandi
Bästa satin korthår: TAMś Jolly Jack
Bästa satin långhår: Sjuda
Bästa satin texel: Ampere
Bästa OS: Forever Miami Ink
Domarens favorit: Sjuts
Sekreterarens favorit: Morakullans Jiasita
Snöflingas HP till äldsta mus: Piffi Allkryda
Anna Aspelins HP för dagens Halloweenmus: Hidanýon Seeley
Anna Aspelins HP för Nära till final: Hona 3
TAMś HP till minsta öronen: TAMś Zany Zad
Domarens HP till tjockaste musen: TAMś Unruly
*******************************************************
PET CLASS
Pet-finalen
BP 1: Yvette sm ssh, uppf/äg Kent Ivarsen/Linnea Tyseng Nicander
BP 2: Morakullans Odetta sm sh, uppf/äg Gerodean Elleby
BP 3: TAMś Observing mars pearl sh, uppf/äg Liselott Aronsson/Birgitta Gutke
BP 4: TAMś Åska bl sh, uppf/äg Liselott Aronsson
BP 5: Forever Svea sö cr sh, uppf/äg Liselott Aronsson
HEDERSPRISER
Svemus HP, kvinnligaste hanen: Kill Bill
Svemus HP, manligaste honan: Vattnadals Nybble
Domarens favorit: TAMś Observing Mars
Sekreterarens favorit: TAMś Jolly Jack
Snöflingas HP till äldsta mus: Piffi Allkrydda
Sötaste honan: Mercedes
Manligaste hanen: Forever Urban
Vackraste ögonen: TAMś Restless Right
Läckrast färg: Morakullans Odetta
Roligaste teckning: Konan 'san' Tim
Svenskaste mus: KakaZu Shichi Sjuan
Mest engelska mus: Evita
Minsta mus: Morakullans Ådi
Taggigaste mus: Eros
Tjockaste mus: TAMś Unruly
Bästa kondition: TAMś Jolly Joey
Bästa mus uppfödd av ägaren: Morakullans Odetta
Bästa mus ej uppfödd av ägaren: Yvette
Bästa mus med ägare under 16 år: TAMś Quiet Qura
Längsta svans: TAMś Quiet Qura
Längsta morrhår: Eros
Snabbaste mus: Morakullans Googlimus
Lataste mus: Happy Halloween
Sötast ansikte: Morakullans Tyremus
Smärtast figur: Morakullans Yesterdäj
Om inte: Chilloutareas Pie
Kortast päls: TAMś Observing Jupiter
Längsta päls: Ampere
Krulligaste päls: Serendipity
Grymmast utseende: Vattnadals Nybble
Roligast beteende: Sorken
Icke rumsren: Hidanýon Selley
Anna Aspelins HP för dagens Halloweenmus: Morakullans Smulemus
Anna Aspelins HP för krokofantigaste mus: TAMś Unruly
TAMś HP till värsta tassdarret: Serendipity
Av 71 anmälda möss startade 56 möss varav 26st A-pris, 20st AB-pris, 5stB-pris och 5st C-pris.
26 A-pris:
Björn Bus,
Sjuda,
Eros,
Ampere,
Yvette,
Erika
Mercedes,
Vattnadals Nybble,
Piffi Allkrydda
KakaZu Shichi Sjuan,
Erythia Hesperia,
Morakullans Apellmus,
Morakullans Tyremus,
Morakullans Smulemus,
Morakullans Yesta,
Morakullans Yesterdäj,
Morakullans Odettimus,
Morakullans Odetta,
TAMś Restless Right,
TAMs Jolly Jack
TAMs Jolly Joey
TAMś Quiet Qura,
TAMś Observing mars
TAMs Observing Jupiter
TAMś Åska,
Forever Svea Of Sweden

Posted by Sara Östlund on November 14, 2011 at 11:20 AM